Potřebujete si postavit garáž k rodinnému domu? Přinášíme vám několik užitečných informací.


Plánujete stavbu garáže?

Pokud přemýšlíte, kam umístit garáž na míru na pozemku, je potřeba vít v úvahu mnoho skutečností, které často vyžadují kompromis. Mezi tyto skutečnosti patří mimo jiné potřeba prohrnování příjezdové cesty k domu, zda potřebujete přenášet nákupy nebo autosedačku s dítětem.


Využití garáže

Dalším nepřehlédnutelným faktorem je rozsah využití plechové garáže. Při jejím výběru zvažte, zda vám bude objekt sloužit i pro uskladnění pneumatik či nepotřebných věcí. V garáži můžete mít uskladněna i kola nebo sportovní náčiní.


Rozměry garáže

Vzhledem k tomu, že délka osobního automobilu je zhruba 5 m, měla by mít vaše garáž délku 6 - 7 metrů a šířku přizpůsobenou tak, aby bylo možno snadno manipulovat s vozy. Půdorysné rozměry jsou pak rozhodujícím faktorem, zda potřebujete ke stavbě garáže stavební povolení.


Garáž a stavební povolení

Ustanovení § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je uvádí, že na pozemcích staveb pro bydlení je možné umístit také stavby související s bydlením. Garáž tedy splňuje tento parametr. Rovněž je v § 23 uvedeno, že je stavbu potřeba umístit tak, aby její část nepřesahovala na sousední pozemek, také umístěním stavby na hranici s pozemkem nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Při stavbě garáže musíte brát zřetel na přesahující okap, atd. Vždy je lepší se vyhnout postavení garáže na hranici pozemku. V případě, že zastavěná plocha nepřesáhne 25 m2, není potřeba mít stavební povolení, nicméně se musíte na stavební úřad vydat pro územní rozhodnutí či územní souhlas, pokud bude vaše garáž stát min. 2 metry od hranice pozemku.