5.2.2018

Kdo chce garážovat vůz, obvykle nechce čekat. Proto hledá řešení parkování svého vozu, které by bylo nejenom kvalitní, ale zároveň i rychlé. Takovou možnost nabízejí plechové garáže.

Dvě důležité veličiny: podmínky a časimg 0131

Většina lidí upouští od garáží stavěných svépomocí jednak kvůli vysokým finančním nákladům, a také kvůli zdlouhavosti celého stavebního procesu. V garážování jsou totiž důležité dvě veličiny. Jednak jak kvalitní podmínky vytvoříte pro garážování svého vozu, a potom za druhé, kdy budou tyto podmínky k dispozici. Čas jsou peníze, to platí i v tomto případě, a proto při rozhodování, zda pořídit zděnou garáž stavěnou svépomocí, nebo raději garáž plechovou, si zvolíte druhou variantu.

Instalaci zvládnete za jeden den

V případě plechové garáže totiž jde nejenom o to, že v porovnání s garáží zděnou a finančními náklady na ni potřebnými, ušetříte nemalou finanční částku ve svém rozpočtu. Zároveň ale ve váš prospěch hraje i skutečnost, že celou garáž můžete u sebe na pozemku instalovat během jediného dne. To znamená nemalou časovou úsporu. V podstatě vše funguje tak, že si plechovou garáž objednáte, zaplatíte a domluvíte si termín dodání. Klidně tak můžete garážovat i druhý den po jejím objednání, i tak rychle se naštěstí dá celý tento proces zvládnout.

Výhodnější investice

Podobně rychle můžete mít i betonovou garáž z jednoho kusu. V současnosti plechové i betonové garáže nabízejí pro váš vůz velmi obdobné podmínky, takže tím finálním rozhodovacím kritériem se stane cena. Tedy pak bude hrát roli, že plechová garáž je výrazně levnější než garáž betonová. Souboj plech versus beton může ve finále dopadnout tak, že plech získáte zhruba za třetinu ceny betonové garáže. Čili z tohoto pohledu je pro vás plechová garáž výhodnější investicí.