18.3.2020

Pojištění vybavení garáže či automobilu je předmětem pojištění majetku. Mimo jiné sem patří i pojištění movitých věcí a havarijní pojištění. Na obě se nyní podíváme blíže.


Pojištění movitých věcí

Tento typ se sjednává za účelem peněžního krytí škod na majetku, v tomto případě např. toho uvnitř montované plechové garáže.

Přestože se nabídky a podmínky krytí pojistných rizik u každé pojišťovny liší, zpravidla je součástí pojištění proti odcizení (krádeži), ale také živelní události – za tímto účelem je vhodné pojistit i samotný objekt garáže.

Případně může jít také o poškození vlivem zatékání nebo přetlaku vody (přinejmenším v základní nabídce) avšak nepočítejte s tím, že by se toto pojistné krytí vztahovalo i na záplavy a povodně. To bývá součástí až vyšších, a tedy i dražších pojistných balíčků, na které se pojistky často dělí. Nebo je nabízeno jako příplatkové připojištění.

 

Při sjednávání pojistné smlouvy nezapomeňte dodat seznam předmětů a vybavení, které mají být součástí pojistného plnění. Obecné pojištění např. na určitou částku plnění zpravidla nestačí a většina pojišťoven si soupis od vás přímo vyžádá.

Havarijní pojištění

Kromě skladování hodnotných věcí a vybavení budete v garáži jistě chtít parkovat svůj automobil. Pojištění věcí nemovitých se však na automobil nevztahuje. Za tímto účelem nezbývá, než si zřídit druhé, samostatné pojištění, a to havarijní.

Od podobného pojištění, tzv. povinného ručení, které musí mít ze zákona každý řidič, se havarijní pojištění liší.

Zaprvé tím, že je zcela dobrovolné. A za druhé tím, že zatímco povinné ručení slouží k finančnímu pokrytí škod vzniklých na vozidle třetí strany, havarijní pojištění naopak kryje škody, které vznikly přímo vám.

A to jak v průběhu užívání automobilu, resp. jeho provozu, tak i ve chvílích, kdy jen nečinně stojí na místě. Typicky tedy na příjezdové cestě před domem anebo právě uvnitř plechové garáže či pod přístřeškem na auto.

Součástí je jak pojištění proti odcizení, škodám způsobeným následkem vandalismu, živelních událostí, havárie.

K tomuto základu si můžete připojistit skla, asistenčních služby, zavazadla...

Cena ročního pojistného u havarijního pojištění: 1 000–3 000 Kč.