Správný majitel garáže se poznává nejen podle toho, jak všestranně dokáže garáž využít, ale především podle toho, jak se věnuje její údržbě a opravám. Včetně generálního úklidu, který je vhodné provádět alespoň jednou ročně – ideálně dvakrát a při velmi frekventovaném využívání i vícekrát do roka, třeba s každou změnou ročního období. Žádoucí je právě na konci jara v rámci přípravy na léto.

V takovém případě je vhodné se zaměřit nejen na úklid a případné zorganizování či přeorganizování úložného prostoru, což je téma, kterému jsme se věnovali z různých úhlů pohledu již několikrát. Ale příprava na letní sezónu je především ideálním okamžikem pro důkladnou údržbu a inspekci garážových vrat.

Speciálně garážová vrata se totiž vyplatí kontrolovat častěji než jiné prvky garáže, ať už je vaše garáž levná plechová, anebo třeba betonová.

Ze všeho nejdříve proto důkladně obhlédněte vrata a nevynechejte žádný díl či šroub. Hledejte projevy rzi, případně se poohlédněte po uvolněných šroubech, důležité je, zda
z vrat někde „nevlají“ lanka či nejsou uvolněná. Obzvláště velkou pozornost věnujte systému dálkového otevírání vrat garáže.

Abyste předešli obávanému zaseknutí vrat tzv. na půl cesty, kdy je nelze standardně ani otevřít, ani zavřít, či aby se jen neotevíraly zbytečně ztuha, důkladně vrata promažte. Mazivo ve formě gelu či pasty pořídíte za cenu i pod dvě stokoruny, což je ve srovnání s náklady na opravu a pořizování náhradních dílů zcela zanedbatelné, a to i z hlediska času.

A neměli byste zapomenout ani na důkladné umytí vrat od nanesených nečistot. Provádí-li se takovéto čištění pravidelně, obejdete se běžně i bez chemických čističů a postačí pouze čistá voda a jemný hadřík nebo kartáč.

V rámci přípravy na léto můžete vše předem přichystat a zorganizovat tak, abyste se mohli v létě pustit třeba do izolace.

Opomíjet byste neměli ani zmíněné reorganizování a uspořádání úložného prostoru tak, abyste měli předměty a vybavení, které nejčastěji používáte, snadno a rychle přístupné.