Také u garáží v posledních letech dochází ke změnám trendů stejně jako u jiných produktů a odvětví, proto jsme vybrali 5 tipů/trendů, které můžete uplatnit při realizaci či renovaci už v letošním, ale nejspíše i několika příštích letech. Zaměřili jsme se především na ty, u nichž se dá předpokládat, že se časem stanou standardem.

 Větší důraz na osvětlení


V současnosti u nás stále převládají garáže, kde je hlavním zdrojem jedno ústřední stropní světlo. To ovšem kvůli nedostatečnému výkonu nedokáže rovnoměrně osvětlit celý prostor garáže, což znamená horší viditelnost, a ta zase komplikuje práci či parkování. A tak se zvyšuje i riziko úrazu.

Naštěstí se situace mění a čím dál častěji se majitelé snaží o zajištění odpovídajícího a efektivního osvětlení – místo jednoho stropního světla volí osvětlení jednotlivých zón garáže podle toho, k jakému účelu slouží. K tomu využívají kombinace postranních LED světel umístěných na stěnách, stropního osvětlení a bodovek nad úložnými plochami. A ti nejpečlivější využívají dokonce tzv. chytré osvětlení, které pomáhá snížit míru plýtvání elektřinou, a tedy i náklady na osvětlení.

A přibývá také oken vnášejících dovnitř více přirozeného světla, čímž se rovněž z dlouhodobého hlediska redukují náklady na energie.

Větší rozměry

Trend prostorných garáží, kde pohodlně zaparkuje nejen jedno, ale rovnou dvě či tři auta, se postupně propracovává i do Evropy (donedávna byl silnou doménou převážně v USA). Kromě větší parkovací plochy je čím dál častěji kladen důraz na dostatek prostoru pro pohodlný pohyb kolem zaparkovaného vozu, případně další aktivity.

I proto je součástí mnoha nově realizovaných garáží kromě parkovacích míst a úložného prostoru po stranách – s důrazem na vertikální uspořádání – kladen důraz také na samostatné pracovní plochy se snadnou dostupností i přechody mezi jednotlivými zónami.

Tip: montované plechové garáže s omítkou

Chladnička

Další trend, který si již dávno osvojili v USA a k nám se pozvolna dostává až nyní, je vybavení garáže lednicí. To se hodí zejména, trávíte-li uvnitř podstatnou část dne, tedy dojde i na „něco k zakousnutí“. Pak je přítomnost „ledničky“ více než praktická.

Ozvučení

Pro tuzemské garáže je umístění jakékoliv zvukové aparatury stále ještě ojedinělou záležitostí a největším výdobytkem v tomto směru je přenosné rádio. Zejména v zahraničí se však přistupuje v posledních letech k ozvučení komplexněji. A to nejen z důvodu, že možnost kvalitního poslechu hudby zlepšuje pobyt v tomto prostředí – pro mnohé majitele představuje garáž víceúčelový a nezřídka i společenský prostor.

Chytré ovládání vrat

Manuální otevírání vrat či za pomoci klasického dálkového ovládání je jistě dostačující, ale ten pravý komfort přichází s chytrým ovládáním pomocí aplikace v mobilním telefonu. Bonusem navíc je možnost kdykoliv a odkudkoliv kontrolovat, zda se skutečně po odjezdu z garáže zavřela vrata. Stejně snadno lze na dálku do prostor garáže kohokoliv vpustit… Výhod je tedy víc než dost a cena příznivá.