Řada z nás používání svého automobilu v zimě omezuje. Pokud jej i tehdy často užívá, omezuje obvykle jeho čištění a mytí. To však není právě dobré rozhodnutí.

untitled.325 Nejčastějším důvodem, proč se s mytím vozu v zimě otálí, je obava, že dojde k zamrznutí zámků či některých dalších částí vozu. Obavy jsou ale většinou zbytečné a v rámci prevence zpravidla dostačuje dveře, zámky apod. promazat kvalitním mazivem. Vhodným je WD-40, které je ze všech univerzálních maziv zdaleka nejrozšířenější a cenově dostupné. Samozřejmě lze použít i jinou značku. Po aplikaci mazivo v daném místě vytváří ochrannou vrstvu, přes kterou voda nepronikne, čímž se zabrání zamrznutí.

Rez a sůl


Důvody, proč se pustit do mytí auta také v zimě, nejsou jen čistě estetické. Důležitější jsou ty praktické a preventivní, například kvůli posypové soli, která se během jízdy zachytává na karoserii a obzvláště podvozku vozu. Ty jejím dlouhodobým působením poměrně trpí a mohou korodovat.

Hobbytec tip: Eurogaráže


Aby se předešlo po čištění jakýmkoliv nepříjemnostem, či dokonce zamrzání, je důležité automobil pořádně vysušit. Ideální je samozřejmě automatická sušička na mycí lince – ta celkově čištění vozu urychlí. Ale při domácím čištění vlastními silami si zase můžete s údržbou vozu dát na čas a správně vycídit každý kout a záhyb. Je však pravdou, že následné sušení vozu představuje práci navíc.


Během roku je pak ideální mýt automobil či s ním zajet na myčku alespoň jedenkrát měsíčně, v zimě je právě díky zvýšenému vystavení posypové soli žádoucí mytí zintenzivnit – ideálně alespoň dvakrát měsíčně.